KẾ HOẠCH GIAO LƯU HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

Tên file: 36-Kế-hoạch-GLHS-20-21.docx
Tải về
      PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO LẤP VÒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN KHÁNH TRUNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 36/KH-THTKT3        Tân Khánh Trung, ngày 01 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học cấp trường”

năm học 2020 – 2021

 

 

Căn cứ kế hoạch số 1001-HD/PGDĐT Lấp Vò ngày 04/09/2020.  Kế hoạch tổ chức phong trào, hội thi, tập huấn chuyên môn ngành giáo dục huyện Lấp Vò năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 1240/KH-PGDĐT, ngày 22 tháng10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lấp Vò về việc tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học huyện Lấp Vò năm học 2020-2021”;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Tân Khánh  Trung 3  hướng dẫn tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2020- 2021” như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các lớp.

Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Học sinh được củng cố và bổ sung thêm một số kiến thức, kỹ năng qua ngày hội giao lưu.

Tuyển chọn học sinh, thành lập đội tuyển học sinh tham gia “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học huyện Lấp Vò năm học 2020 – 2021”.

 1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 02 ngày 12 &13/11/2020.

– Địa điểm: Trường TH Tân Khánh Trung 3.

III. Thành phần tham gia

– Mỗi lớp (khối 4, 5) chọn 07 học sinh tự nguyện tham gia giao lưu đầy đủ 04 nội dung của Ngày Hội giao lưu.

 1. Nội dung, hình thức giao lưu

Tổ chức Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học cấp trường năm học 2020 – 2021, gồm 5 nội dung như sau:

 1. Giao lưu “Tuyên truyền viên nhí”

– Hình thức tổ chức: học sinh tham gia theo hình thức tập thể, mỗi đơn vị cử một học sinh là “Tuyên truyền viên nhí”, học sinh còn lại minh họa, các đơn vị thực hiện theo thứ tự bắt thăm.

– Nội dung: Mỗi đơn vị chọn một quyển sách mà các em tâm đắc nhất để giới thiệu với mọi người, đảm bảo tính giáo dục, phù hợp thực tế, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và lợi ích của việc đọc sách.

– Thời gian: không quá 15 phút.

 1. Giao lưu “Vẽ tranh”

– Hình thức tổ chức: học sinh tham gia theo hình thức tập thể. Mỗi đơn vị được Ban Tổ chức phát giấy giấy A1. Học sinh chuẩn bị màu vẽ, chất liệu tự do.

– Nội dung: Ban Giám khảo sẽ lựa chọn một trong các chủ đề sau: tự do/ “Mơ ước của em”/“Trường em trong tương lai”/“Thầy Cô của em”/“Bạn bè em”/ “Thế giới quanh em”.

– Thời gian: không quá 120 phút.

 1. Giao lưu “Trò chơi”

– Hình thức tổ chức: học sinh tham gia theo hình thức tập thể.

– Nội dung: T Trọng sẽ có hướng dẫn sau

– Thời gian: khoảng 120 phút.

 1. Tổ chức coi, chấm giao lưu và xét giải thưởng
 2. Tổ chức coi, chấm giao lưu

* Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

 1. Đ/C Nguyễn Công Danh: HT – Trưởng Ban tổ chức.
 2. Nguyễn Hữu Giáo GV – Phó trưởng ban
 3. Đ/C Nguyễn Thị Lệ Thanh GV TPT Đội – Thành viên ( Điều khiển chương trình.)
 4. Đ/C Lê Văn Trọng – GV Thể dục – Thành viên – Giám khảo.
 5. Đ/C Lê Thị Hoa – GV Âm nhạc            – Thành viên – Giám khảo.
 6. Đ/C Nguyễn Thị Bạch – GV Mỹ thuật – Thành viên – Giám khảo.
 7. Đ/C Đặng Thị Mỹ Xuyên- GV Anh Văn – Thành viên – Giám khảo.
 8. Đ/C Ngô Thanh Loan – GV Thành viên – Giám khảo.
 9. Đ/C Đặng Minh Hiếu – NV Kế toán – Thành viên.
 10. Đ/C Huỳnh Lộc Tùng – NV Bảo vệ – Thành viên.
 11. Cơ cấu giải thưởng

* Ban Tổ chức sẽ xét khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích trong “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học cấp trường năm học 2020 – 2021”. Cụ thể:

          – Giao lưu “Tuyên truyền viên nhí” (giải tập thể)

Giải Nhất: 100 000 đ ; Giải Nhì: 80000đ ; Giải Ba: 60000đ.

– Thi Vẽ tranh: (giải tập thể)

Giải Nhất: 100 000 đ ; Giải Nhì: 80000đ ; Giải Ba: 60000đ

– Thi Trò chơi dân gian: (giải tập thể)

Giải Nhất: 100 000 đ ; Giải Nhì: 80000đ ; Giải Ba: 60000đ

– Thi Hoạt động trải nghiệm: (giải tập thể)

Giải Nhất: 100 000 đ ; Giải Nhì: 80000đ ; Giải Ba: 60000đ

 1. Lịch giao lưu

Thời gian:

Ngày 12/11/2020

– Giao lưu Vẽ tranh:  13 giờ 20 – 15 giờ 00

Ngày 13/11/2020

– 7 giờ 00 – 7 giờ 05: Đón đại biểu, học sinh tham dự Ngày Hội giao lưu, học sinh cổ động; ổn định tổ chức.

– 7 giờ 05 – 7 giờ 15 phút: Khai mạc.

– Giao lưu “Tuyên truyền viên nhí” 7 giờ 20 – 8 giờ 20.

– Giao lưu trò chơi cộng đồng, dân gian: 8 giờ 30 – 09 giờ 10.

– Hoạt động trải nghiệm: 09 giờ 20 đến 11 giờ

– Tổng kết Ngày Hội giao lưu: Từ 11 giờ 10 – 11 giờ 30

VII. Chuẩn bị

          Các lớp chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch “Ngày Hội giao lưu học sinh trước ngày 06/11/2020.

Gửi danh sách học sinh tham gia Ngày hội giao lưu về Ban tổ chức trước ngày 09/11/2020. (Gửi cho đ/c Giáo có mẫu đính kèm)

Trang phục thể dục, thể thao để học sinh giao lưu Trò chơi dân gian.

VIII. Kinh phí:

– Trường chi kinh phí tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2020 – 2021” cho BTC và học sinh theo quy định hiện hành.

Trên đây là kết hoạch Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học của trường TH Tân Khánh Trung 3 năm học 2020-2021. Ban Giám hiệu trường yêu cầu các giáo viên thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

* Nơi nhận :

– Lãnh đạo (để biết);

– Các tổ trưởng (để triển khai thực hiện);

– Công đoàn, Đoàn đội (để phối hợp);

– Lưu: VT.                                                 

 

                                                                   

                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                      Nguyễn Công Danh

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

 

PHÒNG GD-ĐT LẤP VÒ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN KH TRUNG 3          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA

NGÀY HỘI GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC

CẤP TRƯỜNG. NĂM HỌC 2020-2021.

 

TT Họ và tên Năm sinh Nữ Lớp Ghi chú
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

 

TKT, ngày 15 tháng 10 năm 2020

GVCN LỚP

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *