KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 -2021

Tên file: 33-KE-HOẠCH-GÁO-DỤC-KNS-2020-2021-2.doc
Tải về
            UBND HUYỆN LẤP VÒ

       TRƯỜNG TH TÂN K TRUNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 33/KH- BGH Tân Khánh  Trung, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỶ NĂNG  SỐNG

 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Tân Khánh Trung 3 xây dựng kế hoạch tổ chức công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2020 – 2021 như sau:1 trường hiện có :

+ Tổng số CB – GV – CNV:  25

+ Tổng số học sinh toàn trường: 366/175 nữ,  với 13 lớp học

 1. Tình hình cơ sở vật chất trường lớp năm học 2020 – 2021.

          – Tổng số phòng: 15 phòng: trong đó có 09 phòng học văn hóa; 1 phòng Hiệu trưởng; 1 phòng Phó Hiệu trưởng; 1 phòng máy dạy môn Tin học; 1 phòng Thư viện; 1 phòng Truyền thống Đội; 1 phòng Y tế trường học.

– Nhìn chung đã đảm bảo cho công tác hoạt động giáo dục tại đơn vị .

 1. Thuận lợi và khó khăn

– Sĩ số học sinh trên lớp đảm bảo theo yêu cầu tối thiểu.

– Đa số học sinh trên địa bàn con của gia đình làm nghề nông.

– CB-GV nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

– Đa số học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rèn luyện và tham gia phong trào Đội.

– Yếu tố gia đình: Một số cha mẹ học sinh chưa thật sự là tấm gương để các em học tập, mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa cha mẹ và con cái còn hạn chế. Phụ huynh chưa quan tâm và phối hợp cùng với nhà trường trong việc giáo dục các em.

– Yếu tố xã hội: Trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế như người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường, …

– Bản thân học sinh: Ở lứa tuổi các em chưa ý thức được giá trị có ích cho cuộc sống, chủ yếu bắt chước người lớn.

– Các hình thức giáo dục kỹ năng sống của nhà trường chưa được phong phú.

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Giáo dục cho HS những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp HS thành công trong hoạt động học tập cũng như trong cuộc sống.
 3. Tiếp tục rèn luyện những kĩ năng đã được học ở mầm non, tập trung hình thành cho HS kĩ năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè; kĩ năng xây dựng tình bạn đẹp; kĩ năng kiên trì trong học tập; kĩ năng đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kĩ năng đồng cảm,… tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của HS.
 4. Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 1. Nhóm kỹ năng nhận thức.

– Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

– Khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập.

– Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo.

 1. Nhóm kỹ năng xã hội.

– Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và ngôn ngữ hình thể.

– Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.

– Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi.

– Kỹ năng từ chối.

– Kỹ năng hợp tác.

– Kỹ năng làm việc nhóm.

– Kỹ năng vận động và gây ảnh hưởng.

– Kỹ năng ra quyết định.

– Hướng dẫn học sinh nội dung về An ninh quốc phòng, Biển đảo

 1. Nhóm kỹ năng quản lý bản thân.

– Kỹ năng làm chủ cảm xúc.

– Kỹ năng chống xâm hại.

– Kỹ năng vượt qua lo lắng, sợ hãi.

– Kỹ năng khắc phục sự tức giận.

– Kỹ năng quản lý thời gian.

– Kỹ năng nghỉ ngơi tích cực.

– Kỹ năng giải trí lành mạnh.

– Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, ứng phó với biến đổi khí hậu,phòng tránh đuối nước.

– Kỹ năng giải thích, thuyết phục người khác…

*Tài liệu giảng dạy.

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học – Tài liệu dành cho giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

– Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

– Trò chơi giáo dục kỹ năng sống ( Tập 1,2) – Tg  Bùi Văn Trực- NXB Hồng Đức.

– Tổ chức hoạt động kỹ năng sống ngoài trời – Tg  Bùi Văn Trực- NXB Hồng Đức.

 1. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

– Thực hiện từ nguồn xã hội hóa giáo dục.

– Từ sự đóng góp của Phụ huynh học sinh và các nguồn khác ….

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Ban tổ chức.
 3. Nguyễn Công Danh- BTCB – HT                    Trưởng ban
 4. Nguyễn Hữu Giáo – Giáo viên                                    Phó ban
 5. Phạm Bùi Hiệp- CTCĐ- GV Lớp 3/2 -CNCLB Thành viên
 6. Nguyễn Thị Lệ Thanh- GV TPT Đội Thành viên
 7. Lê Thị Hoa- GV Âm nhạc – CNCLB Thành viên
 8. Nguyễn Thị Bạch- GV Mỹ thuật – CNCLB Thành viên
 9. Nguyễn Thị Ly- GV CN lớp 2/3 – CNCLB Thành viên
 10. Ngô Thanh Loan- GV – CB Thư viện Thành viên
 11. Nguyễn Thị Ngon- GV lớp 1/1 Thành viên
 12. Nguyễn Thị Bé Năm- GV lớp 1/2 Thành viên
 13. Huỳnh Ngọc Ánh- GV lớp 1/3 Thành viên
 14. Lê Thị Tuyết Mỹ- GV lớp 2/1 Thành viên
 15. Trần Văn Vũ- GV lớp 2/2           Thành viên
 16. Nguyễn Thị Ly-GV lớp 2/3 Thành viên
 17. Võ Thanh Tuấn – GV lớp 3/1 Thành viên
 18. Nguyễn Thị Lệ Chi – GV lớp 3/3 Thành viên
 19. Nguyễn Thị Tuyết Mai – GV lớp 4/1 Thành viên
 20. Nguyễn Thị Kim Yến- GV lớp 4/2 Thành viên
 21. Lê Thị Xuân Lan – GV lớp 5/1 Thành viên
 22. Trương Thị Hạnh – GV lớp 5/2 Thành viên
 23. Lê Thị Tuyết – GV Kỹ thuật Thành viên
 24. Đặng Thị Mỹ Xuyên – GV Tiếng Anh. Thành viên
 25. Huỳnh Lộc Tùng- NVBV. Thành viên
 26. Phân công.

Thực hiện công văn số 3325/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/7/2017 của Bộ GD&ĐT yêu cầu sử dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

– Mỗi giáo viên đều thường xuyên tích hợp, lồng ghép nội dung tăng cường kỹ năng sống cho học sinh vào các môn dạy, các tiết dạy.

– Tổ chức các buổi chào cờ đầu tuần lồng ghép giáo dục truyền thống, lòng nhân ái, tuyên dương các gương học tốt, rèn luyện tốt; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự gương mẫu của CB-GV-CNV trong nhà trường. Nêu gương người tốt, việc tốt. Nói chuyện về kỹ năng sống. Nhắc nhở, động viên, tuyên dương, khen thưởng. Tư vấn kịp thời và đúng nơi, đúng thời điểm các  hành vi, biểu hiện xấu. Phối hợp với gia đình, địa phương,…

Có thể tổ chức theo các chủ đề sau:

+ Giáo dục an toàn giao thông.

+ Giáo dục bảo vệ môi trường.

+ Tìm hiểu về an toàn trường học.

+ Các chủ đề tháng của Đội TNTP HCM…

– Tổ chức các tiết sinh hoạt lớp với các nội dung thiết thực như: Xây dựng nội quy lớp học; xây dựng không gian lớp học; nói điều muốn nói; giáo dục giới tính; bạo lực học đường; các vấn đề phát sinh trong lớp, trong trường; các nội dung mang tính thời sự … phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

– Tổ chức các tiết dạy ngoài không gian lớp học để học sinh trải nghiệm, tự tìm tòi, khám phá…

– Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học dưới nhiều hình thức như: Thi tìm hiểu, thi thể thao, thi văn nghệ …

 1. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG:
Thời gian Nội dung Người

phụ trách

Tháng 09/2020 – Tổ chức Ngày hội Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. “Giáo dục môi trường và ATGT”

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học.

– Tổ chức Hội thi làm lồng đèn đẹp.

– BGH+ TPT+GV

 

 

– GVCN

 

Tháng   10/2020 – Tổ chức Ngày hội Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. “ Vui hội trăng rằm ”

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học.

– Tổ chức và tham gia thi vẽ tranh vòng huyện

– Tổ chức Ngày hội giao lưu học sinh.

 

– BGH+ TPT+GV

– GVCN

 

– BGH+ TPT+GV

Tháng 11/2020 – Tổ chức chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, giáo dục cách phòng chống xâm hại cho học sinh (phân hiệu)

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học

 

– BGH+ TPT+GV

 

– GVCN

 

Tháng 12/2020 – Tổ chức chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn”.

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học.

 

– BGH+ TPT+GV

 

– GVCN

 

Tháng 1+2/2021 – Tổ chức chuyên đề giáo dục kĩ năng sng cho học sinh. Chủ điểm “Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc”.

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học

 

– BGH+ TPT+GV

 

– GVCN

 

Tháng 03/2021 – Tổ chức chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, giáo dục cách phòng chống xâm hại cho học sinh

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học

– Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp

 

– BGH+ TPT+GV

 

– GVCN

– BGH+ TPT+GV

 

Tháng 04/2021 – Tổ chức Ngày hội Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. “Kỉ niệm 30/4/1975 ngày thống nhất đất nước ”

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học

 

– BGH+ TPT+GV

 

– GVCN

 

 

Tháng 05/2021

– Tổ chức Ngày hội Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Chủ điểm “Bác Hồ kính yêu ”

– Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học

 

– BGH+ TPT+GV

– GVCN

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2020 – 2021 của trường tiểu học Tân Khánh Trung 3. Đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên , công nhân viên và học sinh trường nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– PGD

– Các thành viên

 

Nguyễn Công Danh   

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *